ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Sơn Trà luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, nâng cao năng lực, sức chiến đấu toàn Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng được Quận ủy Sơn Trà đặc biệt coi trọng nên các hoạt động thiết thực của địa phương được triển khai đạt hiệu quả cao.  TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế và chỉ đạo về việc quy hoạch và triển khai các dự án trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công tác xây dựng Đảng được Quận ủy Sơn Trà đặc biệt coi trọng nên các hoạt động thiết thực của địa phương được triển khai đạt hiệu quả cao. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế và chỉ đạo về việc quy hoạch và triển khai các dự án trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng cho biết, trong công tác chính trị tư tưởng, việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc theo hướng nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức học tập. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai với nhiều hình thức, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Quận ủy đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 1979-QĐ/QU, ngày 29-5-2019 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc quận Sơn Trà.

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà Lê Trung Kiên, nhiệm kỳ qua, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đã tinh giảm 83 cán bộ, công chức, người lao động. Ông Kiên cho biết, công tác luân chuyển, điều động cán bộ được chú trọng thực hiện theo nhu cầu công tác, năng lực, sở trường của cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán bộ; gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện tốt chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường không phải là người địa phương.

Công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ phát huy hiệu quả, tạo nên hiệu ứng tích cực. Cán bộ được luân chuyển dám đương đầu với khó khăn, chịu trách nhiệm và đổi mới tư duy để đáp ứng với khối lượng công việc lớn trong xu thế mới ở các địa phương. Cán bộ được luân chuyển về giữ các chức vụ chủ chốt đã tạo nên sự thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác, phong trào địa phương như ở các phường: Nại Hiên Đông, An Hải Đông, Phước Mỹ, An Hải Bắc, Thọ Quang…

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Vũ Bá Bảo cho hay, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục được đổi mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận thành các nghị quyết chuyên đề trên các mặt công tác, nhất là 3 định hướng đột phá. Theo đó, Quận ủy chỉ đạo HĐND, UBND quận thể chế hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, cơ chế, chính sách để thực hiện; kịp thời ban hành các chỉ thị để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong thực tiễn.

Trong khi đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” tiếp tục được triển khai có hiệu quả ngay từ cơ sở. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng phục vụ nhân dân. 

Ông Cao Xuân Thắng nhìn nhận, nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận được nâng lên. Thời gian đến, Đảng bộ quận tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy sát chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu, năng động, sáng tạo, quyết liệt vì nhiệm vụ chung cùng với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.