ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Xây dựng Sơn Trà thành đô thị hiện đại, trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển

.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ quận Sơn Trà diễn ra với nhiều thuận lợi, đặc biệt là việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 89-KL/TU ngày 19-1-2017 về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Bên cạnh đó, quận cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của quận duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bảo đảm cơ cấu theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 5,13%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2020: dịch vụ chiếm tỷ trọng 67,64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,88%; nông nghiệp chiếm 6,48%; thu nhập bình quân/người đạt 100,65 triệu đồng, gấp hơn 1,6 lần so với năm 2015.

Dịch vụ tiếp tục phát triển để thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực của quận; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ du lịch. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 10,38%/năm; giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 6,5%/năm. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2.937 tỷ đồng, tăng bình quân 2,79%/năm; trong đó, giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 25,07%/năm (Nghị quyết đề ra tăng bình quân 6-8%/năm).

Quận đã xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” đạt kết quả tích cực. Hạ tầng cơ sở kinh doanh dịch vụ được đầu tư, nhất là cơ sở dịch vụ lưu trú tăng hơn 2,2 lần so với năm 2015. Nhiều dự án có quy mô lớn, chất lượng phục vụ đẳng cấp quốc tế đã và đang hình thành như: Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Sơn Trà Resort and Spa, Danang Goldenbay…; khuyến khích người dân đầu tư các tàu du lịch phục vụ du khách; triển khai chợ đêm Sơn Trà, các tuyến phố chuyên doanh mua sắm.

Đồng thời, quận đã phối hợp tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội, các chương trình kích cầu du lịch hằng năm của thành phố như Lễ hội Pháo hoa quốc tế, chương trình mùa du lịch biển, chương trình “Vũ hội đường phố”..., làm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn Trà trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong cả nước và quốc tế. Trong 5 năm qua, có trên 13,2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng bình quân 13,8%/năm và tăng 177,68% so với giai đoạn 2010-2015.

Trong nhiệm kỳ, kết cấu hạ tầng tiếp tục được xây dựng và từng bước hoàn thiện đồng bộ. Tổng vốn đầu tư phát triển, giai đoạn 2015-2020 là 42.407 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với giai đoạn 2010-2015. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường cơ bản bảo đảm. Công tác giải tỏa đền bù được thực hiện đúng quy trình và tiến độ, đã góp phần đẩy nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của thành phố.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành giáo dục và đào tạo của quận được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quy mô ngày càng phát triển, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Mạng lưới y tế được đầu tư xây dựng và phát triển khá toàn diện. Công tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm đạt nhiều kết quả, không để xảy ra dịch bệnh lớn; có 98,8% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Quận đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đạt một số kết quả tích cực, có nhiều phong trào hoạt động sôi nổi.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội của quận được đặc biệt quan tâm và thực hiện đồng bộ, thường xuyên chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng. Quận đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 7,1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 214 nhà và sửa chữa 346 nhà cho 560 người có công, với tổng kinh phí là 17,615 tỷ đồng; 15 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn quận đều được chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Thực hiện Đề án giảm nghèo, giai đoạn 2016-2020, quận đã có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho người nghèo 134 tỷ đồng. Qua đó, đã thoát nghèo 4990/4704 hộ, đạt 106,08% vào cuối năm 2018; giải quyết việc làm cho 33.802/33.000 người lao động, đạt 102,4% chỉ tiêu giao.

Quận Sơn Trà đang định hình là một đô thị hiện đại, trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN
Quận Sơn Trà đang định hình là một đô thị hiện đại, trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Trong nhiệm kỳ, quận đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì và phát huy hiệu quả, cùng với hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đã góp phần kiềm chế các vụ trọng án. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý xã hội và phục vụ nhân dân. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, mở rộng. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận. Theo đó, công tác chính trị tư tưởng được chú trọng thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quy hoạch, cơ cấu cấp ủy và giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý đều đạt tỷ lệ cao, nhất là ở cấp phường. Trong 5 năm qua, Đảng bộ quận đã phát triển 441 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn. Quận đã triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới với nhiều hình thức, cách làm hay, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được quan tâm đổi mới, theo hướng bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận thành các nghị quyết chuyên đề trên các mặt công tác, theo đó, chỉ đạo HĐND, UBND quận thể chế hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, cơ chế, chính sách để thực hiện.

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng ban hành, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân thông qua chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác; qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, phát huy trách nhiệm, tính tự chủ của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của Ban Chấp hành có nhiều đổi mới, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh. Quy chế chất vấn trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, gắn với phân công nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm của cá nhân từng cấp ủy viên và của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Quận Sơn Trà đang định hình là một đô thị hiện đại, trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN
Quận Sơn Trà đang định hình là một đô thị hiện đại, trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong 5 năm đến, Đảng bộ quận Sơn Trà xác định mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao nhận thức cho người dân gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Sơn Trà phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố.

Đảng bộ quận xác định 3 định hướng đột phá trọng tâm trong 5 năm đến: Một là, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử.

Trong 5 năm tới, phát huy những thành quả của nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân quận Sơn Trà vững niềm tin vào sự đoàn kết thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.  Ngày 18-1-2017, quận Sơn Trà long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Từ một quận vùng ven, sau 20 năm, quận Sơn Trà đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt; hòa nhịp với phát triển chung của thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.

2.  Quận Sơn Trà trở thành đơn vị hành chính loại 1. Ngày 30-8-2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2518/QĐ-BNV điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Sơn Trà từ đơn vị hành chính loại 2 lên loại 1. Đối chiếu với quy định về 5 tiêu chí cơ bản, quận Sơn Trà đạt 79 điểm (thang điểm 100), vượt 4 điểm so với điểm chuẩn quy định để trở thành đơn vị hành chính quận loại 1. Đây là kết quả phấn đấu trong 20 năm (1997-2017) của quận và là động lực để Sơn Trà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

3. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 5,13%/năm. Riêng giai đoạn 2015-2019, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,21%/năm (Nghị quyết đề ra là 10 - 11%/năm). Cơ cấu kinh tế cuối năm 2020 ước đạt: dịch vụ 67,64%, công nghiệp - xây dựng 25,88%, nông nghiệp 6,48% (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 là: dịch vụ 71-72%, công nghiệp - xây dựng 25-26%, nông nghiệp 2-4%).

4. Thu ngân sách hằng năm đều tăng. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 đạt gần 2.937 tỷ đồng, ước tăng bình quân 2,79%/năm, riêng giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 25,07%/năm (Nghị quyết đề ra tăng bình quân 6-8%/năm).

5. Cơ sở hạ tầng đô thị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ. Nhiều tuyến đường của quận được đầu tư, nâng cấp cải tạo đã góp phần hoàn chỉnh khớp nối giao thông trên địa bàn; xây dựng đường Vương Thừa Vũ để kết nối đường Trần Hưng Đạo- Võ Nguyên Giáp; nâng cấp cải tạo đường Lê Văn Thứ, Trần Quang Khải, Trương Định và triển khai đầu tư một số đoạn tuyến trên quy hoạch trục 45m (khớp nối giao thông khu vực phía nam đường Nguyễn Văn Thoại, tuyến 45m đoạn từ Hồ Ngọc Lãm đến Trương Định, tuyến 45m đoạn từ Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại. Tổng vốn đầu tư phát triển, giai đoạn 2015-2020 là 42.407 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với giai đoạn 2010-2015.

6. Chợ đêm Sơn Trà-sản phẩm du lịch mới mẻ. Tối 2-9-2018, chợ đêm Sơn Trà khai trương tại tuyến đường Mai Hắc Đế - Lý Nam Đế với nhiều gian hàng kinh doanh các mặt hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, giải khát, văn hóa phẩm, thời trang, thủ công mỹ nghệ, đặc sản… Bên cạnh đó, quận phối hợp với thành phố tổ chức tốt các sự kiện, Lễ hội Pháo hoa quốc tế, chương trình mùa du lịch biển, “Vũ hội đường phố”..., góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đến nay, chợ đêm Sơn Trà đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân và khách du lịch,

7. Góp phần tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Sơn Trà là địa bàn trọng điểm trong sự kiện Việt Nam tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (từ ngày 2 đến 11-11-2017). Trong sự kiện này, Đảng bộ, chính quyền quận đã nỗ lực tham gia công tác chuẩn bị, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Công tác tham gia tổ chức APEC 2017 của quận Sơn Trà đã góp phần cùng thành phố và ban tổ chức để lại nhiều ấn tượng trong lòng các vị khách về thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, thân thiện và mến khách.

8. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì đã phát huy hiệu quả, cùng với hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế các vụ trọng án. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

9. Hằng năm, có 90,33% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém (Nghị quyết đề ra là 90%); có trên 90,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Nghị quyết đề ra có trên 80%). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận kết nạp 441 đảng viên mới.

9. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, mở rộng. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng của quận được kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến rõ nét với nhiều hình thức phong phú, cổ vũ, lôi cuốn nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động.

ĐOÀN SƠN

TRẦN THỊ THANH TÂM
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà
 

;
;
.
.
.
.
.