Điểm sáng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân

.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), công tác tuyên truyền được coi là nhiệm vụ xuyên suốt và đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Trần Bùi Quốc Bình cho biết, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020), đến tháng 6-2019, xã Hòa Phước được công nhận xã đạt nông thôn mới theo chuẩn mới với hệ thống đường giao thông được đầu tư toàn diện. 100% tuyến đường liên xã, từ xã đến huyện; trục thôn, liên thôn; tuyến đường ngõ xóm được nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa, bê-tông hóa, cứng hóa; có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. 10/10 thôn có nhà văn hóa kiên cố, đạt chuẩn với đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu. 100% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Các địa điểm vui chơi, thể dục thể thao cộng đồng ngày càng được nâng cấp, đầu tư. Đời sống người dân cơ bản ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

“Để có được kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Hòa Phước, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, xã đã vận động nhân dân hiến hơn 8.630m2 đất, tường rào, cổng ngõ, cây cối, ... quy đổi gần 1,2 tỷ đồng; đóng góp hàng trăm ngày công lao động để xây dựng mới, sửa chữa cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã”, ông Bình cho hay.

Hiện nay ở Hòa Phước, thôn Trà Kiểm là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện Hòa Vang đã thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới và được công nhận vào năm 2017. Xã Hòa Phước đang tiếp tục xây dựng các thôn kiểu mẫu khác như: Tân Hạnh, Nhơn Thọ 1, Giáng Nam 1, Nhơn Thọ 2... Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025 đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu, 40% thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu.

Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã Hòa Phước luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chỉ tính riêng năm 2019, xã đã vận động số tiền 800 triệu đồng để xây dựng nhà chuông và đúc đại đồng chuông, cải tạo cảnh quang nghĩa trang liệt sĩ xã trở nên khang trang, xanh, sạch đẹp hơn. Ngoài ra, Đảng ủy xã thực hiện phân công mỗi cán bộ, công chức phụ trách theo dõi, giúp đỡ để 1 - 2 hộ thoát nghèo; tổ chức trao sinh kế, hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững với số tiền 585 triệu đồng.

Chia sẻ về những kết quả tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, trong đó có kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Vi cho biết: Đảng ủy xã Hòa Phước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Đây được coi là nhiệm vụ xuyên suốt và đặc biệt quan trọng; trong đó, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước và được triển khai theo lộ trình với những nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương; cách thức tổ chức được cụ thể hóa trong từng giai đoạn nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền đã tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến về thực hiện đường lối, chủ trương; giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Theo ông Nguyễn Thanh Vi, thực tế ở Hòa Phước cho thấy, công tác tuyên truyền đã góp phần đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến với mọi người dân. Đồng thời, làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. “Qua đó, đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Từ chỗ thụ động, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, hiện nay, người dân đã nhận thức được rằng, xây dựng nông thôn mới là công việc chính của người dân với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành”, ông Vi chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.