Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Báo Đà Nẵng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

.

ĐNO - Giai đoạn 2020-2025, Báo Đà Nẵng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bám sát tiêu chí “báo chí giải pháp và định hướng", xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là nội dung được nêu tại hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 do Báo Đà Nẵng tổ chức sáng 17-7.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: XUÂN SƠN
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (thứ ba, phải sang) trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong giai đoạn 2015-2020, cán bộ, viên chức, người lao động (CB, VC, NLĐ) Báo Đà Nẵng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt vai trò là cơ quan trực thuộc Thành ủy, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Báo Đà Nẵng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm báo in, báo điện tử; thực hiện nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh chân thực và sinh động các sự kiện của thành phố, đồng thời thông tin chính xác, kịp thời những vấn đề được nhân dân, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Báo Đà Nẵng chú trọng tiêu chí “báo chí giải pháp và định hướng” với nhiều nội dung sát cuộc sống người dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và hoạt động của các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền các vấn đề có tính thời sự lớn, các vấn đề “nóng”, được dư luận quan tâm bảo đảm nhanh nhạy, sắc sảo, đúng định hướng chính trị và có sức lan tỏa cao. Trong 5 năm qua, các phóng viên Báo Đà Nẵng đã thực hiện nhiều tác phẩm báo chí chất lượng và đoạt nhiều giải báo chí của Trung ương, thành phố, ngành.

Giai đoạn 2020-2025, CB, VC, NLĐ Báo Đà Nẵng thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác chính trị, tư tưởng và hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng báo Đà Nẵng hằng ngày, Đà Nẵng Cuối tuần, Đà Nẵng điện tử bản tiếng Việt, tiếng Anh theo hướng tập trung hình thành các tuyến bài, nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin; đổi mới cách trình bày các ấn phẩm báo đảm tính hiện đại, chuyên nghiệp; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Báo Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.

Dịp này, lãnh đạo Báo Đà Nẵng khen thưởng 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.