Giải quyết dứt điểm 45 kiến nghị của cử tri

.

Nhằm phục vụ cho kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố khóa IX, UBND thành phố vừa có báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX.

Theo đó, trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX, UBND thành phố đã tiếp nhận 115 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến.

Tất cả các ý kiến đều đã được UBND thành phố trả lời tại Công văn số 2720/UBND-TKTH ngày 25-4-2020. Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố gửi cho Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đại biểu HĐND thành phố ở từng Tổ đại biểu để thông tin lại với cử tri.

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành giải quyết, xử lý những kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến hoàn chỉnh hạ tầng, quản lý trật tự đô thị, công tác an sinh xã hội; đồng thời, UBND thành phố đã tiếp thu, chuyển các sở, ban, ngành nghiên cứu những đề xuất, góp ý của cử tri nhằm bảo đảm ổn định đời sống của người dân, xây dựng và phát triển thành phố.

Đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm 45 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 39,1%); 70 kiến nghị đang được tiếp tục xử lý (chiếm tỷ lệ 60,9%).

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.