Hơn 12 triệu hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách

.

ĐNO – Hơn 12 triệu hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách. Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan tổ chức sáng 15-7. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

Theo thông tin tại hội nghị, những năm qua, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 90.109 tỷ đồng (tăng 69,6%) so với trước khi có Chỉ thị, với tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động, gần 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn…

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-214 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các bộ, ngành, cơ quan đã phổ biến, quán triệt thực hiện tới các đơn vị, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo sự lan tỏa trong xã hội

Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được tăng cường. Quy mô tăng trưởng tín dụng ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 40/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoàn thiện hệ thống chính sách tín dụng xã hội phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác, tình hình sử dụng vốn của người vay, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.