Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đẩy mạnh tư vấn, phản biện đối với các đề án lớn của thành phố

.

Sáng 30-6, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng (Liên hiệp hội), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp hội và các hội thành viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại đại hội. Ảnh: KHANG NINH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại đại hội. Ảnh: KHANG NINH

Liên hiệp hội và các hội thành viên cần tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp, nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên trẻ. Cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, điều hòa, liên kết các hội thành viên; tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển thành phố, trước hết là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo…; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Liên hiệp hội cần chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt là Chương trình 36/CT-TU ngày 13-1-2020 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”, trong đó tập trung vào nghiên cứu, phát triển, ươm tạo khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo và đào tạo. Ngoài ra, Liên hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án lớn của thành phố.

Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, có các hình thức vinh danh kịp thời để động viên, tôn vinh đội ngũ trí thức, các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ. Thành phố sẽ tiếp tục có những chính sách phù hợp với khoa học công nghệ để tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp hội, đặc biệt là trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp hội đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo - khởi nghiệp, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật và sản xuất và đời sống; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; đối ngoại và hợp tác quốc tế. Nhiều công trình của các hội viên đã và đang được ứng dụng, nhân rộng trong đời sống và sản xuất tại thành phố. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội đã tham gia vào nhiều công trình, dự án lớn của thành phố. Kết quả phản biện, đề xuất được đánh giá là có chất lượng, giúp lãnh đạo thành phố xem xét nghiên cứu, đề ra chủ trương đúng đắn trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 53 người; Ban Thường vụ gồm 17 người; ông Võ Công Trí được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; hai Phó Chủ tịch Liên hiệp hội là ông Thái Bá Cảnh và ông Nguyễn Đình Phúc.

KHANG NINH
 

;
;
.
.
.
.
.