Xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị mang bản sắc riêng

.

ĐNO - Sáng ngày 16-7, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đề nghị huyện cần làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị mang bản sắc riêng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII: Ảnh: Văn Tấn
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII: Ảnh: Văn Tấn

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực công tác, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đề ra.

Nổi bật là đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng được xây dựng hoàn thiện và đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng triển khai, nhiều mô hình sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều thành tựu quan trọng và hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch, diện mạo nông thôn, môi trường sống chuyển biến rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên đáng kể.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Đại hội thảo luận giải pháp nhằm tập trung làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị mang bản sắc riêng.

Trọng tâm là phát triển đô thị sườn đồi, đô thị xanh gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn đặc trưng văn hóa làng quê, nông thôn truyền thống, đi cùng với việc tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào người Cơ tu.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẳng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.... huyện Hòa Vang cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng của thành phố lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch làng nghề, khu vực sinh thái, đặc trưng của từng vùng, từng khu vực; bảo đảm quy hoạch chuẩn không gian chung trên địa bàn huyện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố. 

Về kinh tế, huyện cần ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới...

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. ẢNH: HẬU VI
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo cáo cáo trình bày tại Đại hội, 5 năm qua, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện Hòa Vang đã nỗ lực thực hiện và đạt những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XVI đề ra.

Các chương trình đột phá, các đề án được thực hiện hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, có nhiều khởi sắc. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020) trước 1 năm.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; quốc phòng - quân sự địa phương của huyện được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.