Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 118/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội...

Trong đó, Nghị quyết nêu rõ Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đơn cử như:

Các Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng thuộc các ngành, lĩnh vực.

Bộ Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm khởi công theo kế hoạch các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như: dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông...

Khẩn trương rà soát nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo đảm phát triển đồng bộ. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương liên quan tập trung xử lý nhanh, khắc phục các điểm đen về mất an toàn giao thông.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu lại, khơi thông thị trường xuất khẩu nông sản để đạt được mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu đã đề ra. Theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai chủ động chỉ đạo công tác ứng phó giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập trước tình huống mưa lũ lớn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về an sinh xã hội, lao động, việc làm, nhất là việc triển khai kịp thời, hiệu quả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và đề xuất, kiến nghị phù hợp, kịp thời các biện pháp trong thời gian tới.

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật, nhất là lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai...

Theo LĐO

;
;
.
.
.
.
.