Doanh nghiệp cập nhật tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, vào các ngày 10 và 25 hằng tháng, các doanh nghiệp cập nhật tình hình lao động tại đơn vị mình và gửi về Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH. Doanh nghiệp có thể gửi thông tin qua email vieclamantoanlaodong@danang.gov.vn hoặc có thể gọi theo số điện thoại 0236.3822022 và 0905.471.347. Trường hợp  doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo lần đầu nhưng không có gì thay đổi về nội dung báo cáo ở kỳ báo cáo tiếp theo thì không cần thực hiện báo cáo.

Việc cập nhật, báo cáo tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp nhằm tăng cường biện pháp quản lý lao động tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH sẽ đề xuất, kiến nghị lãnh đạo các cấp triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp ổn định sản xuất trong tình hình dịch bệnh.

T.S

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích