Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

.

5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Cẩm Lệ thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm tính nguyên tắc, quy trình, góp phần đưa công tác này của Đảng bộ ngày càng đi vào nền nếp.

Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.	(Ảnh chụp tháng 9-2018) Ảnh: K.H
Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. (Ảnh chụp tháng 9-2018) Ảnh: K.H

Ông Ngô Ngọc Trọng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cẩm Lệ cho biết, Đảng bộ Quận Cẩm Lệ có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 5.229 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp quận Cẩm Lệ đã kiểm tra 100 tổ chức Đảng, 468 đảng viên; giám sát 121 tổ chức Đảng, 74 đảng viên.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra 1 tổ chức Đảng, 17 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên. UBKT Quận ủy và các tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật 78 đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, đảng viên, tổ chức Đảng chủ yếu vi phạm việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; vi phạm về đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Để có được kết quả này, từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Quận ủy đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, kịp thời bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế địa phương và theo chỉ đạo của cấp trên. “Việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cũng được UBKT Quận ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm chất lượng và đúng đối tượng”, ông Ngô Ngọc Trọng cho hay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, sáng tạo, linh hoạt với nhiều hình thức phong phú. Ban Thường vụ Quận ủy biên soạn và phát hành tập tài liệu nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10). Hằng năm, Quận ủy tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo đánh giá của Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Lê Quang Nam, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong thời gian qua được tiến hành công khai dân chủ, khách quan, bảo đảm nguyên tắc, quy trình và phương pháp công tác Đảng. Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo quy định, đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục, không có khiếu nại kỷ luật Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát được kết luận đánh giá đúng, phát huy những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; xử lý nghiêm những sai phạm đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn ngừa nên tình hình tổ chức đảng và đảng viên vi phạm giảm đáng kể.

Trong thời gian đến, theo ông Lê Quang Nam, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ quận Cẩm Lệ sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, UBKT Quận ủy tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; trước hết là đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng để có nhận thức đầy đủ về nội dung, vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

KHANG HY

;
;
.
.
.
.
.