Tiếp tục sử dụng phiếu để phân chia tần suất đi chợ

.

ĐNO - Ngày 24-8, Sở Công thương cho biết, UBND các quận, huyện sẽ tiếp tục thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố để phòng, chống Covid-19..

Mẫu phiếu vào chợ màu trắng được áp dụng từ ngày 27-8. Ảnh: M.QUẾ
Mẫu phiếu vào chợ màu trắng được áp dụng từ ngày 27-8. Ảnh: M.QUẾ

Cụ thể, theo Công văn số 2748/VP-KTTC ngày 24-8-2020 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân, UBND quận, huyện, phường, xã chủ động chuẩn bị triển khai, in ấn, đóng dấu, phân phát đến các hộ gia đình trên địa bàn, đề nghị chỉ áp dụng thẻ vào chợ màu trắng. Thời gian áp dụng thẻ này từ ngày 27-8.

Địa phương quy định ngày vào chợ và in rõ trên thẻ, bảo đảm cứ 3 ngày đi chợ 1 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình. Lưu ý phát đầy đủ thẻ vào chợ cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn thành phố.

Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần tại một chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố (trừ chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang, thuộc quận Sơn Trà).

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.