Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

.

Sáng 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9-2020 bằng hình thức trực tuyến với hơn 600 điểm cầu để thông tin những vấn đề thời sự và định hướng nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng tổ chức điểm cầu cho các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương tại Đà Nẵng; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương các ban Đảng Trung ương tại T.26; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị và báo cáo viên các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (không mở điểm cầu).

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ báo cáo “Kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020, công tác tuyển sinh đại học năm học 2020 - 2021 và những định hướng lớn của ngành GD&ĐT trong tình hình mới”. Tiếp đó, ông Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội tổ chức cơ sở Đảng và cấp trên trực tiếp cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy Đảng trong thời gian tới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện; đồng thời theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện. Ngoài ra, các tỉnh ủy, thành ủy cần chỉ đạo tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Các địa phương tích cực tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.