Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

.

Hai phương án về số ngày nghỉ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) gửi lấy ý kiến các ban, bộ, ngành. Tổng số ngày nghỉ chính thức và cuối tuần dịp Tết này sẽ là 7 ngày.

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Việc đề xuất lịch nghỉ dựa trên căn cứ khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động. Trong dự thảo Tờ trình xin ý kiến, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án nghỉ với số ngày nghỉ trước Tết khác nhau.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày cuối năm Canh Tý và 3 ngày đầu năm Tân Sửu. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch là 7 ngày liên tục.

Phương án nghỉ 2 ngày cuối năm Canh Tý và 3 ngày đầu năm Tân Sửu.
Phương án nghỉ 2 ngày cuối năm Canh Tý và 3 ngày đầu năm Tân Sửu.

Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 13 và 14-2-2021 Dương lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch (tức ngày 15 và 16-2-2021 Dương lịch).

Đối tượng điều chỉnh của đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Phương án 2: Nghỉ Tết theo lịch “1 ngày cuối năm Canh Tý và 4 ngày đầu năm Tân Sửu” và không hoán đổi ngày nghỉ. Theo phương án 2, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch là 7 ngày liên tục.

Phương án nghỉ 1 ngày cuối năm Canh Tý và 4 ngày đầu năm Tân Sửu.
Phương án nghỉ 1 ngày cuối năm Canh Tý và 4 ngày đầu năm Tân Sửu.

Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 13 và 14-2-2021 Dương lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Âm lịch (tức ngày 16 và 17-2-2021 Dương lịch).

Đề xuất phương án chọn

Cũng trong dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Thủ tướng Chính phủ chọn phương án 1.

Lý do của đề xuất nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, vừa hài hòa, phù hợp vì số ngày nghỉ trước Tết là 2 ngày không quá ngắn, số ngày nghỉ sau Tết bao gồm 3 ngày Tết và 2 ngày nghỉ bù (thứ bảy - chủ nhật) là phù hợp.

Qua đó, người lao động sẽ chủ động thời gian đi lại, giao thông vận tải hành khách cũng đỡ bị áp lực vào thời gian trước Tết.

Dự thảo Tờ trình cũng nêu rõ trường hợp ngày nghỉ đối với người lao động không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động).

Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch như sau: Lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch; thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Theo Báo Hà Nội mới

 

;
;
.
.
.
.
.