Nhân sự mới

.

Ngày 14-9, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cho biết vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

Theo Quyết định số 2286/QĐ-TCHQ ngày 8-9-2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam, Chánh Văn phòng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng Trần Văn Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.