Nhân sự mới

.

Ngày 15-9, HĐND quận Cẩm Lệ tổ chức kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021, chuyên đề về công tác cán bộ. Theo đó, HĐND quận đã bỏ phiếu bầu cử chức danh bổ sung bà Nguyễn Thị Việt Hiền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ làm Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận; biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND quận đối với ông Trần Anh Đức, nguyên Chủ tịch HĐND quận, nghỉ hưu theo chế độ.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.