Tạm đình chỉ công tác Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà

.

ĐNO - Chiều 4-9, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng xác nhận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà trong thời hạn 45 ngày, vì đã để xảy ra vụ việc nhân viên cấp dưới tự ý lấy 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân cho người khác “mượn”.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thông tin, Công an thành phố đã thu hồi gần hết các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Dương Thị Ngọc Anh (nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà) tự ý lấy 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho bà Đào Thị Như Lệ “mượn”. Sở cũng đã đề nghị Công an thành phố sớm thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại và bàn giao lại cho đơn vị để giải quyết hồ sơ cho công dân.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.