Báo Đà Nẵng đoạt giải A Giải Báo chí Búa liềm vàng thành phố năm 2020

.

ĐNO - Chiều 16-10, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng thành phố tổ chức hội nghị tổng kết và trao Giải Báo chí “Búa liềm vàng” thành phố năm 2020. Báo Đà Nẵng đoạt 1 giải A, 1 giải C và 3 giải khuyến khích.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương (thứ 2, trái sang) khen thưởng các tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Búa liềm vàng thành phố năm 2020. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương (thứ 2, trái sang) khen thưởng các tác giả đoạt giải A Giải Báo chí Búa liềm vàng thành phố năm 2020. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Công Chánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng xét chọn giải cho biết, hưởng ứng Giải Báo chí Búa liềm vàng năm 2020, các cơ quan truyền thông thành phố đã tích cực triển khai phát động giải đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị; đồng thời đăng tải thể lệ, thông tin về giải trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc đơn vị quản lý để phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân thành phố.

Qua đó, Giải Báo chí Búa liềm vàng 2020 đã được đội ngũ phóng viên, nhà báo hưởng ứng sôi nổi và tích cực tham gia, xem đây là việc làm thiết thực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã phản ánh sinh động những sự kiện quan trọng, những thành tựu đáng nhớ, những tấm gương điển hình trong công cuộc xây dựng thành phố; đồng thời củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (giữa) trao giải cho các tác phẩm đạt giải B. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (giữa) trao giải cho các tác giả đoạt giải B. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Qua cuộc thi, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng thành phố đã nhận được 45 tác phẩm tham gia dự thi, tăng 155% so với số tác phẩm dự thi năm 2019.

Sau khi chấm chọn, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng thành phố đã trao 2 giải tập thể, gồm 1 giải A cho tập thể Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và 1 giải B cho tập thể Báo Đà Nẵng; trao giải cho 14 tác phẩm, gồm: 2 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 6 giải Khuyến khích.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Võ Công Chánh (thứ 3, trái sang) trao giải cho các tác phẩm đạt giải C. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Võ Công Chánh (thứ 3, trái sang) trao giải cho các tác phẩm đạt giải C. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trong đó, Báo Đà Nẵng đoạt 1 giải A với tác phẩm "Đà Nẵng trong cuộc chiến chống Covid-19" của tác giả Phan Văn Chung; 1 giải C với tác phẩm "Đầu tư cơ sở y tế xứng tầm khu vực" của tác giả Phan Văn Chung và 3 giải Khuyến khích với các tác phẩm: "Khôi phục kinh tế sau Covid-19" của nhóm tác giả Trần Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Huy Khang Ninh, Lê Thành Lân, Trần Mai Quế; “Dân vận khéo” kiến tạo thành phố" của tác giả Trần Thị Kim Phượng và "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị" của nhóm tác giả Đoàn Sơn Trung, Đặng Văn Nở, Trần Thị Kim Phượng, Nguyễn Trọng Hùng.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.