Cần nhân rộng mô hình trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên

.

Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo Đánh giá mô hình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố phối hợp Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tổ chức sáng 16-10.

Hội thảo là dịp Hội LHTN và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam đánh giá lại dự án Kỹ năng thành công do hai bên phối hợp thực hiện tại thành phố Đà Nẵng từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2020. Đến nay, tất cả tiêu chí của dự án đều đã đạt mục tiêu ban đầu đề ra đó là mở 82 lớp tập huấn nghề nghiệp cho 2.676 sinh viên các trường cao đẳng, đại học; thành lập 16 câu lạc bộ kỹ năng lao động thu hút 523 sinh viên tham gia; mở 31 lớp thu hút 708 sinh viên nữ tham gia học kỹ năng kinh doanh; tư vấn giới thiệu gần 1.000 sinh viên, người lao động tìm việc làm.                                        

T.S

;
;
.
.
.
.
.