Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 20 đến 22-10

.

ĐNO - Ngày 6-10, tại hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thông tin tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI. Đại hội sẽ diễn ra tại Trường Chính trị thành phố, từ ngày 20 đến 22-10 với sự tham gia của 350 đại biểu. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

Công tác xây dựng văn kiện Đại hội có ý nghĩa quan trọng để đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2015-2020; nhất là đưa ra được các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm có tính khả thi cao dựa trên một quan điểm nhất quán, khoa học để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, trong thời gian qua, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm công tác xây dựng văn kiện Đại hội nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII được xây dựng trên cơ sở 3 báo cáo chuyên đề, 4 giai đoạn. Tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua khiến kinh tế - xã hội thành phố biến động nhiều, nên Tiểu ban Văn kiện liên tục cập nhật thông tin, số liệu mới nhất.

Việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội có nhiều thuận lợi do thành phố vừa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tham mưu Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII xác định mục tiêu tổng quát từ nay đến năm 2025 là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đưa ra phương châm thực hành là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động; đồng thời nêu ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã thông tin một số kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Theo đó, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng là 1 trong 6 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo hoàn thành 100% Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trong tháng 7-2020.

Về công tác tham mưu xây dựng Đề án nhân sự Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 thống nhất chuẩn bị danh sách 58 đồng chí để trình Đại hội bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (tỷ lệ số dư 13,72%). Cơ cấu về độ tuổi: Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) phấn đấu từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi: 40% - 50%, còn lại trên 50 tuổi. Cơ cấu nữ: phấn đấu đạt từ 15% trở lên cán bộ nữ tham gia cấp ủy.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giới thiệu ấn phẩm “Đà Nẵng-Thành tựu và khát vọng”. Đây là một món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặc biệt là các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ấn phẩm bao gồm 31 bài viết chuyển tải trong 536 trang sách, khổ sách 16 x 24 cm, in 4 màu, với mong muốn phản ánh sinh động, phong phú những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; là sự đánh dấu một chặng đường phát triển với rất nhiều khó khăn, vướng mắc, trở ngại mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã trải qua.

Đặc biệt, ấn phẩm đã phản ánh quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tham mưu Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.