Quận Sơn Trà tập trung phát triển kinh tế

.

Quận ủy Sơn Trà vừa tổ chức hội nghị Quận ủy lần thứ 2, khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm đánh giá công tác quý 3 và rà soát các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2020 để có giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của quận ước thực hiện hơn 4.500 tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch quận, bằng 89,5% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế 9 tháng ước thực hiện 5.000 tỷ đồng, đạt 50% so kế hoạch thành phố giao.

Tổng thu ngân sách ước đạt 305 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch giao; tổng chi ngân sách ước đạt 388 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch thành phố giao. Toàn quận có 4.087 lao động được giải quyết việc làm, đạt 58% kế hoạch. 12.411 người thuộc 2.824 hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh được hỗ trợ 9,3 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, quận Sơn Trà tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 3-9-2020 của Thành ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Quận tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, xây dựng; tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.