Từ ngày 18-10, treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

ĐNO - UBND thành phố vừa có thông báo về việc treo cờ chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: XUÂN SƠN
Đường phố Đà Nẵng được trang hoàng khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN

UBND thành phố thông báo thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tại tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và tàu thuyền trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 18-10-2020 đến hết ngày 22-10-2020.

Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu chào mừng theo hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 23-12-2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20-10-2020 đến ngày 22-10-2020 tại hội trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. 

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.