Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố diễn ra từ ngày 8 đến 10-12

.

Thường trực HĐND thành phố vừa có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố (khóa IX). Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-12-2020.

Kỳ họp sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, giải quyết kiến nghị của cử tri và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Kỳ họp sẽ cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành công tác nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và một số chức danh khác.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.