Phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhân dân khu vực biên giới biển

.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng vừa ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới biển giai đoạn 2020-2022.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Thư viện Khoa học Tổng hợp ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân khu vực biên giới biển thành phố.  						            Ảnh: X.D
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Thư viện Khoa học Tổng hợp ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân khu vực biên giới biển thành phố. Ảnh: X.D

Theo đó, các nội dung trong chương trình ký kết gồm: Triển khai hoạt động thư viện lưu động - đa phương tiện kết hợp luân chuyển sách báo tại các đồn, trạm biên phòng; tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ, chiến sĩ phụ trách thư viện và tủ sách pháp luật; tổ chức sự kiện liên quan đến phát triển văn hóa đọc đến các trạm kiểm soát biên phòng và tủ sách pháp luật khu dân cư văn hóa biển trên địa bàn thành phố...

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp thông qua dự thảo kế hoạch về việc phối hợp tổ chức Tuần lễ khuyến đọc “Sách và cộng đồng” lần thứ 2 năm 2020, tổ chức trong thời gian đến.

X.D

;
;
.
.
.
.
.