Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực đô thị để trình kỳ họp HĐND thành phố

.

Ngày 27-11, Ban Đô thị HĐND thành phố thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực đô thị để trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020.

Theo đó, có 5 tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố gồm: dự án Khu tái định cư (TĐC) phục vụ giải tỏa Làng Đại học tại Hòa Quý -  Điện Ngọc với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng; dự án Khu TĐC số 1 thuộc dự án sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương với tổng vốn đầu tư gần 226 tỷ đồng; dự án xây mới Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh 5000m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, phục vụ hoạt động sản xuất trong KCN; dự án Khu dân cư gần UBND phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ với tổng mức đầu tư gần 144 tỷ đồng để bố trí TĐC cho người dân; dự án tuyến kênh thoát nước từ khu tái định cư Hòa Nhơn đến sông Túy Loan với tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng.

Cuộc họp cũng thẩm tra 2 tờ trình về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án tuyến đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 1 từ tuyến đường Lê Văn Hiến đến khu TĐC Bá Tùng, quận Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 108 tỷ đồng); dự án xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía đông nam Đài tưởng niệm, quận Hải Châu với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 164 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại biểu HĐND thành phố Trần Đình Hồng cho rằng, khi thông qua chủ trương thực hiện các dự án cần tính toán lại số tiền đầu tư (dự kiến 860 tỷ đồng cho 5 dự án mới), có sự cân đối tài chính trong bối cảnh khó khăn khi thu ngân sách hiện nay; đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lại các dự án để khi được HĐND thông qua sẽ nhanh chóng triển khai, không gây ách tắc. Qua báo cáo, một số đơn vị chủ đầu tư cho biết gặp khó khăn khi thiếu đất để bố trí TĐC, do đó cần có cơ chế, chính sách linh hoạt hơn trong việc giải tỏa đền bù. Đại biểu HĐND thành phố Võ Văn Thương cho rằng, nên hạn chế bố trí các lô đất TĐC  hẹp, hạn chế các lô đất 5m5 để tạo sự đồng bộ, thẩm mỹ về đô thị. Cần chọn dự án nào cấp thiết để triển khai trước, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Kết luận thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực đô thị, Trưởng ban đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến cho biết, 5 dự án quyết định chủ trương đầu tư đều được triển khai phù hợp với quy hoạch, chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố và sẽ được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. HĐND thành phố sẽ tiếp tục trao đổi với các đại biểu HĐND về nội dung thẩm tra các dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.