Văn hóa đọc có sự chấn hưng, phát triển mạnh mẽ

.

Ngày 11-11, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đọc trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm qua, văn hóa đọc từng bước được chấn hưng và có sự phát triển mạnh mẽ. Thông qua triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ, các thư viện công cộng trên cả nước đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, chú trọng 3 hình thức gồm phục vụ tại chỗ, phục vụ lưu động và thông qua không gian mạng.

Từ sự đổi mới trong việc cung cấp dịch vụ, hệ thống thư viện công cộng đã có sự bứt phá trong việc phục vụ người sử dụng. Lượt người sử dụng thư viện tăng 15-20%/năm; lượt sách báo phục vụ tăng trung bình 35-40%/năm; tổng số người sử dụng thư viện đạt hơn 144 triệu lượt; tổng số lượt sách báo được thư viện phục vụ đạt hơn 328 triệu lượt.

Dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện, có nhiều sáng kiến triển khai dịch vụ mới phục vụ cộng đồng có hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.