Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

.

ĐNO - Sáng 31-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, giữa) dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, giữa) tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và đánh giá cao những kết quả của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ngành Dân vận đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị ngành Dân vận cần tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành Dân vận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm. Tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, góp phần tạo đồng thuận, tiếp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác dân vận. Ngành Dân vận luôn quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.