Đại tướng Lê Đức Anh - người hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

.

Sáng 30-11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 – 1-12-2020).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khái quát quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Đại tướng Lê Đức Anh; nhấn mạnh dù trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, hoạt động ở nhiều cương vị khác nhau nhưng Đại tướng Lê Đức Anh không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, hội thảo là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn những tham luận, ý kiến trình bày tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu để khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Lê Đức Anh; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Anh, ra sức học tập, lao động và cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức nhận được gần 90 bài tham luận, trong đó có gần 10 bài tham luận được trình bày trực tiếp đã khẳng định và làm sáng tỏ về quá trình hoạt động cách mạng, những cống hiến xuất sắc của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đối với cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đồng thời khẳng định truyền thống đấu tranh cách mạng và tình yêu nước của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là quê hương Đại tướng Lê Đức Anh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh; tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

* Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 - 1-12-2020), chiều 29-11, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế); đồng thời tổ chức đi thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách tại xã Lộc An.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.