Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

.

ĐNO - Ngày 23-12, phát biểu khai mạc tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động có hay bao nhiêu nhưng không được nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc thì không có ý nghĩa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu với gần 2.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố là yêu cầu và biện pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về các mục tiêu, quan điểm, giải pháp phát triển thành phố trong thời gian đến, cũng như sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố để thành phố vượt qua những khó khăn, thách thức, khôi phục phát triển kinh tế, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, được Trung ương đánh giá cao từ công tác xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự Đại hội. Theo đó, nội dung các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung sát với đặc điểm, tình hình và yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố…

Các văn kiện cũng đã đánh giá, phân tích một cách toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định rõ quan điểm, mục tiêu đến năm 2030 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, các văn kiện được Đại hội thông qua là kết quả của trí tuệ tập thể, thể hiện khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát triển Đà Nẵng trong tương lai.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin về một số nội dung liên quan đến kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14. Theo đó, từ ngày 14 đến 18-12-2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận và thông qua nội dung các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; tiếp tục thực hiện công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về tổ chức Đại hội XIII và một số vấn đề quan trọng khác...

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua và Chương trình hành động của Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra thời gian tới là thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của Covid-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng. Trong đó, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn đạt 260-270 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 53-60 ngàn tỷ đồng, chiếm 20-22%; hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hằng năm. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 9-10%/năm. Duy trì cơ cấu kinh tế phù hợp (dịch vụ 63-65%; công nghiệp – xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%), bảo đảm phát triển bền vững…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua và Chương trình hành động của Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua và Chương trình hành động của Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, địa phương, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực.

Đồng thời nhấn mạnh, cần kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, không gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu, làm sao để mọi người dân trên địa bàn thành phố đều được phổ biến, hiểu rõ về ý nghĩa, những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng của thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện nghị quyết; đấu tranh phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, cố tình hiểu sai về một số nội dung nêu trong nghị quyết, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy có trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình hành động đúng yêu cầu đề ra; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập nghị quyết. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 5; chuẩn bị thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong bối cảnh tình hình Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm, cố gắng làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

                                                                                         TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.