Quận Ngũ Hành Sơn quyết tâm khôi phục phát triển kinh tế

.

Ngày 22-12, HĐND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; thông qua nghị quyết nhằm khôi phục phát triển kinh tế trong năm 2021.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 gồm: giá trị tăng thêm của các ngành so với ước thực hiện năm 2020 là 7-8%. Trong đó: giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ - du lịch - thương mại 7-8%; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản 7-8%; giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp - thủy sản 2-2,5%; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021; 100% người nghèo được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch thành phố giao; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công năm 2021.

Trong năm 2020, kinh tế quận Ngũ Hành Sơn chịu tác động của Covid-19 và mưa bão, nhưng quận đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 9.815 tỷ đồng; trong đó, giá trị sản xuất ngành du lịch - dịch vụ - thương mại ước thực hiện 6.613 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 9.567 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản ước thực hiện 3.132 tỷ đồng; giá trị sản  xuất ngành nông nghiệp - thủy sản ước thực hiện 70 tỷ đồng. Thu ngân sách ước thực hiện 402,4 tỷ đồng, đạt 42,67% kế hoạch; tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước thực hiện 582,6 tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch, chi đầu tư ước thực hiện 51,16 tỷ đồng, đạt 95,61% kế hoạch.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.