Quận Sơn Trà nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển

.

Ngày 11-12, Quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 3, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 và tình hình mưa bão nhưng kinh tế - xã hội năm 2020 của quận đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ xã hội năm 2020 ước thực hiện 6.797 tỷ đồng, đạt 68,27% so với kế hoạch thành phố và quận, bằng 68,30% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản, nông nghiệp ước thực hiện 982 tỷ đồng, đạt 87,45%. Sản lượng khai thác thủy sản ước thực hiện 26.082 tấn, đạt 90,30% so với kế hoạch quận. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm kế hoạch của quận đề ra và đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Năm 2021, quận Sơn Trà tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển du lịch, dịch vụ; đồng thời, xây dựng Đề án Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng; tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận nhằm thực hiện một trong ba hướng đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra. Quận sẽ phối hợp Sở Du lịch xây dựng Chương trình phối hợp quản lý Nhà nước và phát triển du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025...

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.