Tiếp tục cải cách có chiều sâu công tác cải cách hành chính

.

ĐNO  - Sáng 11-12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu thành phố phải tập trung tiếp tục cải cách có chiều sâu tất cả các lĩnh vực của công tác CCHC giai đoạn 2021-2030, hoàn thiện tổ chức và hoạt động bộ máy hành chính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 -2030 của Chính phủ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới của thành phố để xây dựng Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của thành phố. 

Bảo đảm mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Báo Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen tập thể và cá nhân về thành tích trong việc thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho đại diện Báo Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY
Báo Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen tập thể và cá nhân về thành tích trong việc thực hiện công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho đại diện Báo Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ trên cơ sở văn bản pháp luật của Trung ương; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, hiệu quả thực thi pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với CCHC về thủ tục hành chính (TTHC), cần rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết trong tất cả các lĩnh vực; nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ mức 4.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị, chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng quy định; đổi mới công tác đánh giá, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức sai phạm, không có “vùng cấm”.

Về cải cách tài chính công, cần đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Đổi mới cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, Chính phủ điện tử, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: Cần phát triển hạ tầng truyền dẫn, hệ thống dữ liệu, hạ tầng Internet để phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; phát triển đô thị thông minh; phát triển các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp, dịch vụ phục vụ cho người dân. Chú trọng xây dựng và phát triển đô thị thông minh phù hợp với tiềm lực của thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Chiến cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, thành phố đã có nhiều chính sách, giải pháp quan trọng, đột phá, sáng tạo trong công tác CCHC tác động tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố, cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đến nay, 100% các mục tiêu đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đặt ra, trong đó có các mục tiêu khó như tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử, mở rộng cơ chế liên thông, liên kết.

Từ năm 2011-2017, thành phố Đà Nẵng luôn thuộc nhóm “rất tốt” về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (dẫn đầu từ năm 2013-2016); liên tục dẫn đầu 10 năm liền về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin; dẫn đầu 5 năm liên tiếp (2012-2016) về chỉ số CCHC, các năm 2017-2019 đều nằm trong nhóm dẫn đầu. Nhiều mô hình mới, cách làm mới của thành phố Đà Nẵng được Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đánh giá cao.

Tại hội nghị, có 25 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.