Tổ chức Tết Tân Sửu an toàn; phòng, chống dịch hiệu quả

.

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 173-CV/TU ngày 22-12-2020 về việc tổ chức Tết năm 2021, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư, gắn với các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3-2).

Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống Covid-19, nhất là việc thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế), tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cụ thể trong dịp Tết. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết; thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công, thương bệnh binh, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

an Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ...; tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết; làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo, quản lý các cấp nâng cao nhận thức và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; không tổ chức tập trung gặp mặt chúc Tết đầu năm lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị sau kỳ nghỉ Tết.

Các địa phương, đơn vị chủ động gặp mặt đầu năm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình vào đầu giờ hành chính ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết trên tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm; sau gặp mặt đầu năm, nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.