Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

.

UBND thành phố vừa có Công văn số 7970/UBND-SLĐTBXH gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về việc triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên; các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT gặp khó khăn bởi Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, tính từ ngày 1-4 và không quá 3 tháng.

Đối với người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019; doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản bảo đảm, lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động. Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.