Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng

.

Năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố, đặc biệt cùng với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy tham mưu lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Quang cho biết, 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 và thách thức của quá trình tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2020. Trọng tâm là tham mưu tổ chức

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 được ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tham mưu và hoàn thành tốt là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. TRONG ẢNH: Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 được ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tham mưu và hoàn thành tốt là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. TRONG ẢNH: Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đại hội Đảng các cấp; tham mưu ban hành đề án vị trí việc làm và xây dựng bộ thủ tục hành chính ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. “Đại hội Đảng các cấp của thành phố diễn ra trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của 2 đợt Covid-19. Tuy vậy, vẫn bảo đảm tiến độ và yêu cầu. Đà Nẵng là 1 trong 4 địa phương hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch chung của Trung ương”, ông Nguyễn Thanh Quang cho hay.

Về nhân sự đại hội, ông Nguyễn Thanh Quang đánh giá, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được đội ngũ cán bộ bảo đảm cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu tỷ lệ đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu 3 độ tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ nữ và trẻ  tham gia cấp ủy của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đều vượt so với quy định của Trung ương, trong đó tỷ lệ cấp ủy viên nữ và trẻ của Đảng bộ quận, huyện đạt cao, bước đầu đáp ứng được mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Đối với Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thanh Quang nhìn nhận: Đại hội đã thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chu đáo, kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 rất tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự; bầu một lần đủ số lượng. Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đạt tỷ lệ trẻ, nữ và cơ cấu 3 độ tuổi theo đúng yêu cầu của Trung ương; có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy; các nhân sự chủ chốt trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao.

Sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp có phần đóng góp không nhỏ từ công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo của ban tổ chức cấp ủy các cấp. Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hữu Lợi, để chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 3 đợt rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trước 6 tháng tính đến thời điểm tổ chức đại hội. “Trong năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã kiện toàn hơn 80 lượt chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, địa phương. Đối với cấp quận, huyện, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã kiện toàn ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 29 lượt cán bộ”, ông Nguyễn Hữu Lợi cho hay.

Một trong những nhiệm vụ được Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện hiệu quả trong năm 2020 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, trong năm Ban Tổ chức Thành ủy đã sắp xếp giảm 41 trưởng phòng, phó phòng, ban và tương đương tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố, quận, huyện; sắp xếp giảm 2 phòng, 2 trưởng phòng, 2 phó phòng tại Báo Đà Nẵng; giảm 44 đầu mối bên trong các sở, ban, ngành (6 chi cục, 22 phòng thuộc các sở, ngành, 16 phòng thuộc chi cục).

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành hướng dẫn 7 quận, huyện thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; góp phần tinh giản biên chế khối Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền giai đoạn 2015-2021, vượt chỉ tiêu tối thiểu 10% theo quy định. Song hành, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu giải quyết cho 29 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi với kinh phí hơn 16 tỷ đồng; tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên và xét thăng hạng viên chức cho 48 cán bộ, công chức, viên chức.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 là tiền đề vững chắc, là niềm phấn khởi, tự hào để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tự tin bước vào nhiệm kỳ mới sẽ đạt được mục tiêu tổng quát đến năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.