Đẩy mạnh dân vận trong giải tỏa đền bù để thúc đẩy đầu tư công

.

Chiều 11-1, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong khối dân vận; sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đã chung tay cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, rà soát, hướng dẫn, tham mưu cơ quan cấp ủy, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, đưa chủ trương, nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Ban Dân vận Trung ương xác định trọng tâm công tác dân vận năm 2021 là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; chủ đề của thành phố năm 2021: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Do đó, Ban Dân vận các cấp cần tập trung các hoạt động để thực hiện hiệu quả 2 chủ đề này. Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp cần tham gia nhiều hơn, tích cực hơn trong công tác giải tỏa đền bù để thúc đẩy đầu tư công hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chỉ đạo làm tốt công tác dân vận chính quyền, nhất là cải cách thủ tục hành chính; cùng tham gia, phối hợp giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2020, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra. Ban Dân vận các cấp đã tăng cường tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân vận của Đảng đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; nắm tình hình nhân dân, tổ chức cho nhân dân góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp chính quyền đã quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời làm tốt công tác tiếp công dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.

LAM PHƯƠNG – TRUNG NGHĨA

;
;
.
.
.
.
.