Hỏi-đáp: Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

.


LTS: Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 20 đến 22-10-2020 đã thành công tốt đẹp. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, nắm vững, hiểu sâu hơn về những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 câu hỏi - đáp. Báo Đà Nẵng trân trọng giới thiệu nội dung này trong các số báo thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. 

Câu 1: Chủ đề và phương châm của Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Trả lời:

Chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị - cách tiếp cận trong xác định chủ đề của Đại hội lần thứ XXII là đi từ một số thành tố quan trọng và sát với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn cho nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề này có sự kế thừa, bổ sung và hoàn thiện 4 thành tố của chủ đề Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ đề của Đại hội lần thứ XXII cũng đầy đủ gồm 04 thành tố (chủ đề Đại hội lần thứ XXI: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đồng thuận; huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại); thể hiện tư duy, định hướng mới về phương hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và trước những thay đổi lớn của bối cảnh và thực tiễn tình hình những năm đến. Đại hội lần thứ XXII đã đưa ra phương châm là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động; trong đó, điểm mới được xác định đây là phương châm cho cả nhiệm kỳ đại hội, chứ không phải là phương châm trong thời gian diễn ra đại hội như các nhiệm kỳ trước đó.

(còn nữa)
Ban Tuyên giáo Thành ủy

;
;
.
.
.
.
.