Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020

.

ĐNO - Ngày 13-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020 trên tinh thần Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn, sớm ổn định tình hình và đạt được một số kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt là lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo được niềm tin, không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố; kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng Quy chế làm việc của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm bám sát quy chế làm việc mẫu của Trung ương, các quy định, quy chế có liên quan về nhiệm vụ, quan hệ công tác của Thường trực Thành ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; qua đó thể hiện tốt trách nhiệm của tập thể, vai trò của người đứng đầu.

Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020 diễn ra trong 2 ngày (13 và 14-1).

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.