Nỗ lực vượt khó để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

.

Mặc dù năm 2020, toàn thành phố chịu tác động, ảnh hưởng lớn của Covid-19, nhưng UBND các quận, huyện đã quyết tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng, chống dịch vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vượt khó, hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố đề ra từ đầu năm.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang mang lại hiệu quả cao.   								            Ảnh: MINH SƠN
Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang mang lại hiệu quả cao. Ảnh: MINH SƠN

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về giao triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai đến các phòng, ban, các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tập trung thực hiện công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được UBND thành phố giao; hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng năm 2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học bổng lâu dài cho học sinh con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và không còn sức lao động có điều kiện học tập vươn lên bền vững”. Theo ông Hòa, đến nay cả 3 nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, có nhiệm vụ vượt chỉ tiêu giao như đề án hỗ trợ học bổng lâu dài cho con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. Kế hoạch đề ra là hỗ trợ học bổng cho 31 em học sinh con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và không còn sức lao động có điều kiện học tập vươn lên bền vững với mức 2,7 triệu đồng/1 học sinh/năm học. Đến ngày 4-7-2020, quận đã tổ chức trao học bổng cho 35/31 em học sinh, vượt 4 em so với chỉ tiêu thành phố giao, với tổng số tiền 94,5 triệu đồng.

Nhiệm vụ tập trung thực hiện công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được UBND thành phố giao được cho là khó khăn nhất. Kế hoạch đề ra từ đầu năm phấn đấu hoàn thành 23 dự án. Tính đến cuối tháng 12-2020, quận hoàn thành được 12/23 dự án. Ông Hòa cho biết, năm 2020 với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết bão, lụt cực đoan đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, người dân hiện nay đều có tâm lý chờ đợi, đến khi chuẩn bị xử lý cưỡng chế mới chịu giao mặt bằng, đồng thời quy trình thực hiện hiện nay phải thực hiện nhiều bước, trình tự theo đúng quy trình nên thời gian có bị kéo dài. Đối với nhiệm vụ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng, đến tháng 7-2020, quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 122/117 nhà  ở cho người có công cách mạng, đạt 104,3% (tăng 5 nhà so với kế hoạch). Trong đó sửa chữa 80 nhà, xây mới 42 nhà, với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng HĐND, UBND quận Thanh Khê Tào Hùng cho biết, năm 2020, thành phố giao quận Thanh Khê thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm triển khai và duy trì có hiệu quả công tác trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập; thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh môi trường và triển khai có hiệu quả chủ trương phân loại rác thải tài nguyên trên địa bàn quận năm 2020 và triển khai nhân rộng phương án khai thác, quản lý hoạt động các chợ (11/11 chợ) trên địa bàn quận Thanh Khê. Theo ông Hùng, kết quả thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm vượt mức nhiệm vụ được giao. Quận đã tổ chức hoàn thành việc sắp xếp trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên 3 tuyến đường và có sáng kiến kinh nghiệm về công tác sắp xếp trật tự đô thị, vỉa hè. Đối với nhiệm vụ thứ 2, có 80% các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (kế hoạch đề ra 70%). Đối với nhiệm vụ thứ 3, UBND quận đã giao cơ chế tài chính tự chủ cho 11/11 chợ, bảo đảm cho hoạt động sửa chữa nhỏ thường xuyên tại các chợ hằng năm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, đến nay 3 nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện đã hoàn thành xuất sắc. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời trong quá trình thực hiện, các phòng, ban, các địa phương đã có nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả công việc. Theo đó, đối với nhiệm vụ tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch cộng đồng, giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay UBND huyện cơ bản duy trì được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.531 tỷ đồng, đạt 81,98% Nghị quyết HĐND huyện (bằng 78,3% so với năm 2019). Tổng diện tích sản xuất lúa cả năm là 4.500ha, năng suất bình quân đạt 62,58 tạ/ha (tăng 1,7 tạ/ha so với  năm 2019), sản lượng đạt gần 28.500 tấn.

Huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tổ chức sản xuất 153,6ha lúa theo hướng hữu cơ; phát triển các vùng chuyên canh rau với tổng diện tích là 42,4ha; duy trì sản xuất thường xuyên các vùng rau ứng dụng công nghệ cao với diện tích 5ha, cho thu hoạch tốt... Bên cạnh đó, huyện chú trọng đầu tư và đưa vào khai thác các điểm du lịch cộng đồng tại thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc), thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn); đồng thời xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 trình UBND thành phố phê duyệt... Ông Phan Văn Tôn cho biết, UBND huyện đã tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện, đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy dân ca Bài chòi, văn hóa truyền thống người Cơ tu; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, gắn với kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.