Tập trung tuyên truyền xây dựng mô hình chính quyền đô thị

.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025 là triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Do vậy, hiện nay các cấp, các ngành đang đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai công tác chuẩn bị để đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Cán bộ tại Bộ phận “Một cửa” của phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cán bộ tại Bộ phận “Một cửa” của phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết, ngày 10-8-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Trong đó, Đảng bộ thành phố xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội “Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”.

Bên cạnh đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 6499/KH-UBND ngày 1-10-2020 về triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc cần triển khai thực hiện từ 2020 cho đến khi ổn định mô hình tổ chức chính quyền các cấp tại thành phố Đà Nẵng sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. “Đến thời điểm này, UBND thành phố đã quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện bám sát nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị của Thành ủy để tham mưu UBND thành phố theo các lĩnh vực chuyên môn được phân công. Theo đó, từng đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 119/2020/QH14, có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương”, ông Đồng nói. 

Với tinh thần thực hiện hiệu quả nghị quyết, Phó Bí thư Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho rằng, việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị nhằm mục tiêu thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đô thị. Mục tiêu này nhằm kết hợp giữa quản lý theo ngành, theo lĩnh vực, với quản lý theo lãnh thổ và bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng sự hài lòng của người dân và lãnh đạo phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới. “Khi thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ không còn HĐND cấp quận, phường. Vì vậy, để chủ động trong công tác nhân sự, quận Thanh Khê đã lên phương án cụ thể nhằm sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp; đặc biệt là đối với cán bộ đang làm việc ở HĐND cấp quận, phường”, bà Nguyệt cho hay.  

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, để triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội đạt kết quả, trước hết Quốc hội, Chính phủ và thành phố sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của bộ máy chính quyền và mỗi cấp hành chính theo mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ, bộ, ngành với chính quyền thành phố. Trong khi đó, từ thực tiễn ở cơ sở, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) Phan Công Bằng đề xuất, thành phố sớm nghiên cứu phương án bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho việc triển khai công việc tại địa phương; đặc biệt là quan tâm sắp xếp, bố trí đối với cán bộ chuyên trách HĐND phường hiện nay, bởi khi thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ không còn HĐND phường và HĐND quận.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cho rằng, thành phố đã có kinh nghiệm hơn 6 năm (2009-2016) thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường đạt nhiều kết quả tích cực. Vì vậy, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội lần này về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng là thể chế hóa một số nội dụng Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  “Việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị không những giúp tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch trong hoạt động quản lý của chính quyền. Mà thành phố còn huy động được mọi nguồn lực cho sự phát triển của thành phố, với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích cho người dân, để người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng sống tốt...”, ông Chức nói.

Tại hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội do UBND thành phố tổ chức vào giữa tháng 11-2020, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, nghị quyết nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền thành phố gọn nhẹ, hoạt động thông suốt hơn. Theo đó, cơ quan hành chính sẽ tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương; góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. “Việc thực hiện nghị quyết này là cơ sở để thành phố có thêm cơ hội huy động nguồn lực, tập trung đầu tư, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, xứng đáng hơn nữa là đầu tàu, động lực dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.