Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ xử lý kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương, trong đó có các kiến nghị của thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý kiến nghị cho phép Đà Nẵng được kéo dài thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất thêm 1 năm đối với chính sách thu nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông lớn, có sức lan tỏa, kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên, như: tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan); nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 14B (đoạn từ Túy Loan đến giáp tỉnh Quảng Nam); mở rộng nhà ga hành khách T1 và xây dựng ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất phục vụ hàng hóa từ 80.000-100.000 tấn/năm.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trong Khu Công nghệ thông tin tập trung phù hợp với Mục II của Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Cạnh đó, rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật chuyên ngành, bảo đảm việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thông suốt nhằm triển khai thành công Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, do thời gian qua, việc chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dữ liệu của ngành y tế, công an, bảo hiểm xã hội...

Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về ban hành nghị định quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; quyết định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Điều 8 của Nghị quyết số 119/2020/QH14 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý kiến nghị cho phép Đà Nẵng được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2019, năm 2020 sang hết năm 2021 do tình hình Covid-19 và thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp trong năm 2020, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đã được giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí đủ nguồn vốn theo phương án đã được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đối với dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) để UBND thành phố và các bộ, ngành có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Song song đó, cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện để cạnh tranh, thu hút các startup trong vùng, trong cả nước, khu vực và thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tại quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có ý kiến về đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8134/VPCP-QHQT ngày 28-9-2020 của Văn phòng Chính phủ...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành có văn bản trả lời các địa phương cũng như gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20-2-2021.

HOÀNG HIỆP 

;
;
.
.
.
.
.