Tích cực quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với bạn bè quốc tế

.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức sáng 21-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị, năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân cần gắn kết với hoạt động làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư, góp phần thực hiện chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; vận động các nguồn lực phi chính phủ không chỉ dưới hình thức hỗ trợ nhân đạo hay viện trợ không hoàn lại mà còn là những chuyên gia giỏi, nhằm tạo thêm nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố.

Trong năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với bạn bè quốc tế; nỗ lực triển khai các dự án viện trợ phi chính phủ nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi và các đối tượng yếu thế. Dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.