Tiếp tục giám sát hoạt động đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026

.

Sáng 12-1, báo cáo tại hội nghị tổng kết Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, hoạt động giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố có nhiều kết quả khả quan.

Qua giám sát cho thấy, đa số các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tích cực tham gia các hoạt động của tổ đại biểu; tham gia các kỳ họp, tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, thực hiện tiếp dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở làm việc và nơi ứng cử theo lịch phân công. Bên cạnh đó, các đại biểu trực tiếp đi cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri; thường xuyên đôn đốc và giám sát các ngành chức năng trong việc giải quyết các vấn đề mà nhân dân phản ánh. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri đến dự tăng dần; các ý kiến phát biểu có chất lượng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục nghiên cứu, thống nhất với HĐND, UBND các cấp để tiếp tục thực hiện Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong xây dựng dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Trong đó, Mặt trận có vai trò quan trọng trong tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử, tạo điều kiện để đại biểu ứng cử tham gia bầu cử.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

LAM PHƯƠNG – TRUNG NGHĨA

;
;
.
.
.
.
.