Xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

.

ĐNO - Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cần xem trọng hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nói riêng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu; xác định việc xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của công ty tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (trái) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: L.P

Đây là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy và Đoàn Kiểm tra số 58 của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (gọi tắt là Tổng Công ty) về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 87-KH ngày 7-5-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng diễn ra sáng 5-1.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Tổng Công ty trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 87-KH ngày 7-5-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: L.P
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: L.P

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Đảng bộ Tổng Công ty đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Sau đại hội, Đảng bộ Tổng Công ty đã xây dựng đầy đủ các nội dung, quy định phân công cấp ủy theo đúng nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng bộ Tổng Công ty đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến bài bản, có trách nhiệm và lan tỏa thực hiện đến từng cơ sở.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng Công ty cần xem trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục nghiên cứu và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó cần tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời có cách thức để quản lý, kiểm soát, nhắc nhở, chấn chỉnh việc đảng viên tham gia mạng xã hội, tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty cần chú trọng công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo diễn đàn để người lao động, cán bộ, công nhân viên thể hiện quan điểm, tiếng nói, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, gắn kết trong doanh nghiệp.

LAM PHƯƠNG - TRUNG NGHĨA

;
;
.
.
.
.
.