Gắn kinh tế tư nhân với định hướng phát triển đất nước

.

Chiều 18-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ về đề án Đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc đổi mới quản lý Nhà nước là đi trước một bước nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đề án Đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế (gọi tắt là đề án) do Bộ  Kế hoạch và Đầu tư dự thảo có vai trò quan trọng, quy mô và phạm vi rất rộng, tác động lớn đến nhiều ngành và lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đổi mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đề án tập trung nghiên cứu chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế có liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bám sát nội dung theo Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, sẽ đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý Nhà nước theo hướng chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý đề án nên được khoanh lại, tập trung vào vấn đề trọng tâm là gắn liền kinh tế tư nhân với định hướng phát triển kinh tế đất nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát kỹ nội dung, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án. Trong đó có hai điểm quan trọng tác động đến yêu cầu đổi mới quản lý Nhà nước. Thứ nhất, nền kinh tế đất nước đang chịu tác động trong bối cảnh biến đổi nhanh chóng của thế giới hiện nay, liên quan đến khí hậu, Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ hai, quán triệt những định hướng, quan điểm về kinh tế tư nhân tại văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phù hợp với tình hình đất nước trong trạng thái bình thường mới, quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quản lý Nhà nước phải tôn trọng các quy luật phát triển thị trường, bảo đảm các quyền tài sản, quyền kinh doanh, quyền con người, tính liên tục, kế thừa và đổi mới sáng tạo của mô hình tư nhân. Cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc thể chế, môi trường để phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân, giải phóng mọi nguồn lực xã hội, phát huy mọi tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, đại diện một số thành phố trực thuộc Trung ương đã có những ý kiến góp ý cho đề án. Theo Công văn số 5483/UBND-SKHĐT do UBND thành phố Đà Nẵng gửi đến Văn phòng Chính phủ, Đà Nẵng cơ bản thống nhất với nội dung đề án; đồng thời góp ý: đề án áp dụng trên phạm vi cả nước, nhưng tập trung ở cấp Trung ương, do đó cần xem xét bổ sung các chính sách quản lý Nhà nước ở cấp tỉnh do tác động trực tiếp đối với kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, cần tạo sự độc lập, khách quan trong xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật, nhất là các luật liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Các chính sách trong giai đoạn tới cần tính đến việc tháo gỡ, loại bỏ các rào cản như: thủ tục hành chính rườm rà, khó tiếp cận, nguồn lực phân tán...

Chính phủ cần có chính sách khuyến khích, hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy thương mại điện tử hướng tới nền kinh tế “không tiếp xúc” trình độ cao trong tương lai trước bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó dự đoán. Các nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư, trong đó Việt Nam được coi là một điểm đến hấp dẫn. Chính phủ cần đóng vai trò chủ trì, điều phối, định hướng chung cho hoạt động xúc tiến đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực, cạnh tranh không hiệu quả giữa các địa phương.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.