Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

.

Sáng 22-2-2021, tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Quang cảnh Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre đến thắp hương tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre đến thắp hương tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hội trường lớn tỉnh Bến Tre trong ngày di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hội trường lớn tỉnh Bến Tre trong ngày di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đoàn nghi lễ Quân khu 7 chuẩn bị di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đoàn nghi lễ Quân khu 7 chuẩn bị di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.