Từ hôm nay (22-2), tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X

.

ĐNO - Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử thành phố) vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X từ hôm nay 22-2. 

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử thành phố, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội; người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nộp hồ sơ ứng cử tại Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố tại tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu (điện thoại liên hệ: 0236.3.827.853, Email: Ubbctp@danang.gov.vn) trong giờ hành chính từ ngày 22-2 đến 17 giờ ngày 14-3-2021.

Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nộp 2 bộ hồ sơ, người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nộp 1 bộ hồ sơ.

Hồ sơ ứng cử gồm có: Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, 3 ảnh màu chân dung 4x6 (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt) chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử.

Người ứng cử thực hiện việc kê khai đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. File mềm các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://noivu.danang.gov.vn. Người ứng cử ký vào từng trang của hồ sơ ứng cử. 

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.