Chính trị - Xã hội

Từ ngày 1-3, Đà Nẵng thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021

08:35, 20/02/2021 (GMT+7)

Ngày 19-2, Cục Thống kê thành phố cho biết, tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 1-3 đến hết 25-7 và dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ điều tra vào tháng 12-2021, kết quả chính thức vào tháng 2-2022.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp sẽ thực hiện thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến10-5; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ thực hiện từ ngày 1-3 đến 10-4; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ thu thập từ ngày 1-7 đến 25-7. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra rất quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và chính quyền địa phương. Số liệu từ kết quả cuộc tổng điều tra năm 2021 sẽ được phân bổ và công bố đến cấp quận, huyện; đồng thời là cơ sở cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời gian tiếp theo. Tất cả nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (Web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy.

MAI QUẾ

.