Các địa phương, đơn vị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

.

Ngày 28-4, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả rõ nét.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: L.P
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: L.P

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác xây dựng Đảng. Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hầu hết đảng viên, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, nói đi đôi với làm; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Nét mới trong các hoạt động là luôn hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân; bám sát nhiệm vụ, địa bàn; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp công tác qua các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần làm sáng tỏ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

* Cùng ngày, Quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo báo cáo tại hội nghị, các địa phương, cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch làm theo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Nổi bật là các mô hình tiêu biểu có sức lan tỏa mạnh như “Chi hội Cựu chiến binh với con đường văn minh”, “Bữa cơm yêu thương”, “Thu gom sách vở cũ”, “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Thu gom rác thải, thực phẩm thừa”, công trình “Mái ấm tình thương”; “Cơm yêu thương cho người lao động nghèo”...

Thời gian đến, Quận ủy Sơn Trà tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ...

LAM PHƯƠNG- NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.