Chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 								 Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết, Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động triển khai chương trình công tác gắn với các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong nắm bắt tình hình, đối tượng; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

“Nhờ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nên đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Tại Đảng bộ quận Sơn Trà, Bí thư Quận ủy Trần Thắng Lợi cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 17-KH/TU. Theo đó, thực hiện khá quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Quận ủy đã thực hiện luân chuyển cán bộ cấp quận, cấp phường trong các lĩnh vực có vấn đề nổi cộm, phức tạp; đồng thời tập trung xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, từng bước tạo kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lê Tiến cho biết, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các chi ủy Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện luôn gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát hai cấp vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. “Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm.

Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã chủ động, phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án được dư luận quan tâm và Thường trực Thành ủy chỉ đạo, nâng cao hiệu quả trong việc thu hồi tài sản trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng”, ông Lê Tiến cho hay.

Theo đánh giá của Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Viết Hùng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy trong thời gian qua triển khai nghiêm túc. Trọng tâm là việc xây dựng kế hoạch của tập thể, hướng dẫn cá nhân viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Các cấp ủy đã chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện nghị quyết sát với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. “Hầu hết đảng bộ đã lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Một số đảng bộ triển khai kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách người đứng đầu”, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy dần đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện được các cấp ủy xác định trở thành công việc thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Nhiều cấp ủy đề ra các biện pháp tích cực, quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ giữa “xây” và “chống”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên hơn trong sinh hoạt Đảng..., góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.